Am 9,13

PRZEPOWIEDNIE ODNOWY MESJAŃSKIEJ
Izrael równy poganom
9 13 Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami*, a wszystkie pagórki będą nim opływać.


Przypisy

9,13 - Por. Jl 4,18.

Zobacz rozdział