Ap 19,13.15

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
ZAGŁADA WROGICH NARODÓW
Pierwsza walka zwycięskiego Słowa
19 13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga*. 15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga*.


Przypisy

19,13 - Por. J 1,1nn; 1 J 1,1.
19,15 - Ps 2,9; Iz 63,3.

Powiązane utwory

Kantyk Dawid Kusz - Ap 19

Niepojęta Trójco T.2 - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Zobacz rozdział