Ap 19,7

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
KARA NA "WIELKI BABILON"
Dziękczynne Alleluja niebiańskie
19 7 Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka* się przystroiła,


Przypisy

19,7 - Kościół triumfujący w ostatecznym swym kształcie. Por. Ap 21,2nn.

Powiązane utwory

Kantyk Dawid Kusz - Ap 19

Niepojęta Trójco T.2 - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Alleluja! Zbawienie, chwała i moc ks. Ireneusz Pawlak - Ap 19,1-7

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział