Ap 2,15

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Pergamonie
2 15 Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów.


Zobacz rozdział