Ap 2,26n

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Tiatyrze
2 26 * A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, 27 a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici -


Przypisy

2,26 - Obietnica udziału we władzy Mesjasza (por. Ps 2,8n).

Zobacz rozdział