Ap 2,6

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Efezie
2 6 Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów*, których to czynów i Ja nienawidzę.


Przypisy

2,6 - Sekta gnostycka głosząca nieskrępowaną swobodę obyczajów (por. Ap 2,15, a także Ap 2,14.20.24).

Zobacz rozdział