Ap 2,8

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Smyrnie
2 8 Aniołowi Kościoła w Smyrnie* napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni*, który był martwy, a ożył:


Przypisy

2,8 - "Smyrna" - prastare, uroczo położone miasto, stolica biskupia św. Polikarpa (zm. ok. 155); "Pierwszy i Ostatni": Chrystus określa siebie Boskim przymiotem z Iz 44,6.

Zobacz rozdział