Ap 3,3

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Sardes
3 3 Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej*, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.


Przypisy

3,3 - Por. Ap 16,15; 2 P 3,10.

Zobacz rozdział