Ap 4,2n

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
LOSY CAŁEJ LUDZKOŚCI
Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń
4 2 Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] zasiadał*. 3 A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza* dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.


Przypisy

4,2 - Bóg - jak w wizjach ST (np. Iz 6,1; Ez 1,26; Dn 7,9)
4,3 - Symbol Bożego miłosierdzia. Por. Rdz 9,12-17.

Zobacz rozdział