Ap 7,16

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
LOSY CAŁEJ LUDZKOŚCI
Triumf wybranych*
7 16 * Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał,


Przypisy

7,9 - Scena ta ukazuje, jak powstaje Kościół triumfujący.
7,16 - Iz 49,10; Iz 25,8.

Zobacz rozdział