Ap 8,1

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
LOSY CAŁEJ LUDZKOŚCI
Otwarcie siódmej pieczęci - wizja trąb
8 1 A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny.


Zobacz rozdział