Ap 1,1

PROLOG
1 1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem*, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.


Przypisy

1,1 - Wyroki Boże spełnią się niezawodnie (por. Dn 2,28) i to - z punktu widzenia Bożego (por. 2 P 3,8) już niebawem.

Zobacz rozdział