Ap 1,9

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
Widzenie wstępne
1 9 Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa*.


Przypisy

1,9 - Aluzja do karnego zesłania (zob. Wstęp).

Zobacz rozdział