Ap 12,6

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
LOSY KOŚCIOŁA
Niewiasta i Smok*
12 6 A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni*.


Przypisy

12,1 - Rozdział ten ilustruje walkę szatana z Kościołem w ciągu wieków.
12,6 - Zob. przypis do Ap 12,14nn.

Zobacz rozdział