Ap 18,17

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
KARA NA "WIELKI BABILON"
Opłakiwanie zagłady Babilonu*
18 17 bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!" A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka


Przypisy

18,9 - Cała scena jest symboliczna, szczegółów jej nie należy brać dosłownie. Por. Ez 27n.

Zobacz rozdział