Ap 18,2

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
KARA NA "WIELKI BABILON"
Zapowiedź upadku "Wielkiego Babilonu"
18 2 I głosem potężnym tak zawołał: «Upadł, upadł Babilon - stolica*. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,


Przypisy

18,2 - Por. Ap 14,8 (dublet).

Zobacz rozdział