Ap 19,11-16

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
ZAGŁADA WROGICH NARODÓW
Pierwsza walka zwycięskiego Słowa
19 11 Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy*. 12 Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego*. 13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga*. 14 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w biały, czysty bisior. 15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga*. 16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.


Przypisy

19,11 - Por. Ap 1,5; Ap 3,7.14; Ap 6,2. Rysy z ST: Mdr 18,15; Iz 11,4; Iz 63,1-6.
19,12 - Głębia tajemnicy Chrystusa jest niewyczerpana. Por. Ef 3,8.
19,13 - Por. J 1,1nn; 1 J 1,1.
19,15 - Ps 2,9; Iz 63,3.

Powiązane utwory

Kantyk Dawid Kusz - Ap 19

Niepojęta Trójco T.2 - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Zobacz rozdział