Ap 2,10

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Smyrnie
2 10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni*. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.


Przypisy

2,10 - Tzn. w ogóle krótko (por. Rdz 24,55; Lb 11,19; Dn 1,14).

Zobacz rozdział