Ap 2,12

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Pergamonie
2 12 Aniołowi Kościoła w Pergamonie* napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry.


Przypisy

2,12 - "Pergamon" - dawna stolica władców Mizji - Attalidów.

Zobacz rozdział