Ap 2,9

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Smyrnie
2 9 Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana*.


Przypisy

2,9 - Żydzi nienawróceni, prześladowcy pierwotnego Kościoła.

Zobacz rozdział