Ap 3,10

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Filadelfii
3 10 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi*.


Przypisy

3,10 - Ap określa tak tylko pogan jako wrogów Boga.

Zobacz rozdział