Ap 3,11

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Filadelfii
3 11 Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał!


Zobacz rozdział