Ap 3,16

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Laodycei
3 16 A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust*.


Przypisy

3,16 - Tzn. oziębłość jest wstrętna dla Chrystusa.

Zobacz rozdział