Ap 3,8

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Filadelfii
3 8 Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte*, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia.


Przypisy

3,8 - Por. 1 Kor 16,9; 2 Kor 2,12; Kol 4,3. Symbol możliwości apostolskiego głoszenia Ewangelii.

Zobacz rozdział