Ap 3,9

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Filadelfii
3 9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana*, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem*.


Przypisy

3,9 - "Synagogi szatana" - zob. Ap 2,9; "przyjdą... umiłowałem" - Iz 45,14; Iz 60,14; Iz 43,4

Zobacz rozdział