Ba 3,37

Mowa proroka
3 37 Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu.


Zobacz rozdział