Ba 4,2

Mowa proroka
4 2 Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła!


Zobacz rozdział