Ba 4,28

Mowa proroka
4 28 Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie.


Zobacz rozdział