Ba 4,30

Mowa proroka
4 30 Nie upadaj na duchu, Jeruzalem, pocieszy cię Ten, który ci nadał imię.


Zobacz rozdział