Ba 6,14

List Jeremiasza
6 14 Stąd jasną jest rzeczą, że nie są bogami; więc się ich nie bójcie!


Zobacz rozdział