Dn 1,14

ŻYCIORYS DANIELA
Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego
1 14 Przystał na to żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie.


Zobacz rozdział