Dn 12,11

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Znaczenie zapieczętowanych słów
12 11 A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.


Zobacz rozdział