Dn 12,12

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Znaczenie zapieczętowanych słów
12 12 Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.


Zobacz rozdział