Dn 12,4.9

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
12 4 Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę* aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało*, by pomnożyła się wiedza».
Znaczenie zapieczętowanych słów
9 On zaś odpowiedział: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu.


Przypisy

12,4 - "Zapieczętuj księgę" - por. Ap 5,1nn; "dociekało" - tłum. przypuszczalne.

Zobacz rozdział