Dn 14,32

DODATKI
Opowiadanie o wężu
14 32 Było zaś w jamie siedem lwów i dawano im dwa ciała ludzkie i dwie owce dziennie. Wówczas jednak nie dano im nic, by pożarły Daniela.


Zobacz rozdział