Dn 4,3

ŻYCIORYS DANIELA
Drugi sen Nabuchodonozora*
4 3 Toteż wydałem polecenie, by sprowadzono do mnie wszystkich mędrców babilońskich, żeby mi dali wyjaśnienie snu.


Przypisy

3,98 - Jest on ujęty w formę listu Nabuchodonozora do poddanych.

Zobacz rozdział