Dn 6,23

ŻYCIORYS DANIELA
Daniel wrzucony do jaskini lwów
6 23 Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego».


Zobacz rozdział