Dn 6,29

ŻYCIORYS DANIELA
Wyznanie wiary Dariusza
6 29 Ów Daniel zaś zażywał pomyślności za panowania Dariusza i za panowania Persa Cyrusa.


Zobacz rozdział