Dn 7,21

WIZJE DANIELA
Cztery królestwa
7 21 Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich,


Zobacz rozdział