Dn 1,12

ŻYCIORYS DANIELA
Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego
1 12 «Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia.


Zobacz rozdział