Dn 11,23

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Walki za Antiocha IV Epifanesa
11 23 Od chwili zawarcia przymierza z nim będzie postępował zdradliwie, nadejdzie i okaże się silnym wśród garstki ludzi.


Zobacz rozdział