Dn 11,36

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Walki za Antiocha IV Epifanesa
11 36 Król będzie działał według swego upodobania; uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się.


Zobacz rozdział