Dn 12,1-3

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
12 1 W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu*. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. 2 Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie*. 3 Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.


Przypisy

12,1 - Por. przypis do Dn 4,10.
12,2 - Zmartwychwstanie ciał po ucisku eschatologicznym.

Zobacz rozdział