Dn 12,4

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
12 4 Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę* aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało*, by pomnożyła się wiedza».


Przypisy

12,4 - "Zapieczętuj księgę" - por. Ap 5,1nn; "dociekało" - tłum. przypuszczalne.

Zobacz rozdział