Dn 12,8

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Znaczenie zapieczętowanych słów
12 8 Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: «Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?»


Zobacz rozdział