Dn 12,9

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Znaczenie zapieczętowanych słów
12 9 On zaś odpowiedział: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu.


Zobacz rozdział