Dn 2,34-35

ŻYCIORYS DANIELA
Daniel wykłada sen
2 34 Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień*, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. 35 Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto - i stały się jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę* i napełnił całą ziemię.


Przypisy

2,34 - Por. Iz 28,16n.
2,35 - Por. Iz 2,2nn.

Zobacz rozdział