Dn 2,39

ŻYCIORYS DANIELA
Daniel wykłada sen
2 39 Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią*.


Przypisy

2,39 - Chodzi o państwa medyjskie i perskie.

Zobacz rozdział