Dn 2,43

ŻYCIORYS DANIELA
Daniel wykłada sen
2 43 To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają się oni* przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.


Przypisy

2,43 - Mowa o władcach państw.

Zobacz rozdział