Dn 3,27

ŻYCIORYS DANIELA
Pieśń Azariasza
3 27 Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś nam uczynił, a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności.


Zobacz rozdział